Reiki koulutukset

 
Katso alta tulossa olevat Reiki kurssit

 

 
Reiki 1 peruskurssi 9-10.3-2024
 

 

Tervetuloa opettelemaan helppo, rentouttava ja lempeä itsehoitomenetelmä, jolla voit uudistaa ja tasapainottaa kehoa ja mieltäsi.


Opetan alkuperäistä Mikao Usui Reiki Ryohon oppeihin perustuvaa Reikiä.
Reiki 1 -kurssilla käydään läpi reikiin liittyviä perusasioita, reikin historiaa, erilaisia tapoja käyttää reikiä ja reikin vaikutuksia. 

Opit hoitamaan itseäsi ja tekemään hoitoja läheisillesi. Teemme teorian lisäksi runsaasti käytännön pariharjoituksia. Kurssi sisältää myös tietoutta ihmisen energiajärjestelmästä ja chakroista, mikä syventää ymmärrystä reikin vaikutuksista. 

Kurssille ovat tervetulleita kaikki reikistä kiinnostuneet, eikä se edellytä aiempaa perehtymistä aiheeseen. Kurssilla on paikkoja 6 ja kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 2. Kurssin hinta on 150 euroa . Ilmoittautumiset, messenger, WhatApp korpintiuku@elisanet.fi

 

 

Reiki peruskurssi 6-7.4-2024


 
Reiki 1 -peruskurssilla opitaan reikiin liittyviä perusasioita, reikin historiaa ja erilaisia käyttömahdollisuuksia ja vaikutuksia. Opit hoitamaan itseäsi reikillä ja tekemään hoitoja myös muille ja käyttämään reikiä monin eri tavoin elämässäsi. Kurssilla tutustutaan myös ihmisen energiajärjestelmään ja chakroihin, niiden tuntemus auttaa ymmärtämään reikin vaikutusmekanismeja .
Viritys reikienergiaan, joka aktivoi reikivirtauksen kehossa on kurssin tärkein anti, tämä viritys säilyttää kyvyn välittää reikiä koko elämän ajan. Käytännön harjoituksia tehdään runsaasti molempina kurssipäivinä.
Reiki 1 -kurssin myötä voit jatkossa lisätä ja ylläpitää omaa elinvoimaasi tekemällä reikihoitoja itsellesi ja halutessasi myös muille. Pääpäino kurssin jälkeen on itsehoidossa. Kurssin hinta on 150 euroa. Jos kurssille jää tilaa, kertaajat ovat tervetulleita 40 euron hinnalla. Ilmoittautumiset WhatsApp tai messenger viestillä, sekä s.postilla korpintiuku@elisanet.fi

 

 
Reiki2 jatkokurssi 23-24.4-2024


Reiki 2 -jatkokurssi. 23-24.4-2024
kurssipäivät klo 10-17 Kaksipäiväisen kurssin aikana opetellaan perinteisen Mikao Usuin reikin kolme symbolia ja niiden erilaisia käyttömahdollisuuksia. Symbolit mahdollistavat reikienergian käyttämisen ajasta ja paikasta riippumattomiin hoitoihin, kuten etähoitoon. 
 
Reiki 2 -kurssin myötä opit vapauttamaan mielen tai kehon tasolle lukkiutunutta energiaa ja siten lisäämään elinvoiman vapaata virtausta omassa-, sekä hoidettavan kehossa ja elämässä. Teemme runsaasti käytännön harjoituksia. Jatkokurssin jälkeen voit antaa reikihoitoja laajemmin.

Kurssille ovat tervetulleita kaikki Reiki 1 peruskurssin käyneet, ja kurssista on kulunut vähintään 1,5 kuukautta ja olet hoitanut itseäsi säännollisesti, sekä harjoitellut reikitekniikoita. Kurssille voivat osallistua muidenkin opettajien kurssin käyneet. Reiki 2 kurssin jo aiemmin käyneet ovat tervetulleita kertaamaan tarvikemaksun hinnalla joka on 40 euroa, aina kun kurssille jää tilaa.
 
 Kurssilla on paikkoja 8 ja kurssi toteutuu, jos ilmoittautuneita on 2. Kurssin hinta on 150 euroa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot WhasApp, messenger tai s. posti
korpintiuku@elisanet.fi
 
 Reiki 2 jatkokurssi 27-28.04-2024
 
 
 
Reiki 2-kurssilla reikienergian virtaus vahvistuu entisestään ja reikihoidot tulee riippumattomaksi ajasta ja paikasta.
Opettelemme tekemään kaukohoitoja, jonka lisäksi kurssilla opetellaan Mikao Usuin perinteiset kolme symbolia ja niiden laajat käyttömahdollisuudet. Opettelemme myös alkuperäisiä Usuin reiki-tekniikoita. Kurssin jälkeen, sinulla on mahdollisuus alkaa tehdä hoitoja muillekin kuin itsellesi ja läheisillesi. Saat mukaasi käsikirjan ja todistuksen.
Lämpimästi tervetuloa kurssille syventämään 1-kurssin oppeja ja vahvistamaan reikinenergian virtausta sekä kokemaan, kuinka laajasti reikiä voit käyttää. Voit osallistua kurssille jos Reiki 1 kurssista on lulunut vähintään 1,5 kuukautta ja olet hoitanut itseäsi säännöllisesti ja harjoitellut eri reikitenkiikoita. Kurssin hinta on 200 euroa.
Jos kurssille jää tilaa, kertaajat ovat tervetulleita 40 euron maksulla
Ilmoittautumiset ja tiedustelut WhatsApp tai messenger viestillä, sekä spostilla korpintiuku@elisanet.fi
 
#reiki
#reikikurssi
#reiki2
#reiki2kurssi
#reikikoulutus
#reikihealing
#reikiteacher
#reikiopettaja
#reikimaster
#reikimasterteacher
#täydentäväthoidot
#ennanltaehkäiseväthoidot
@korpintiuku
 

 
 
 
 


KorpinTiuku järjestää Reiki kursseja Pohjanmaalla ja tilauksesta myös muualla Suomessa. Opetan perinteistä mahdollisimman alkuperäistä Reiki Ryoho Mikao Usui Reikiä.

Kurssit ovat pienryhmiä 4-6 henkilöä kurssi.

Ilmoitan näillä sivuilla ja myös instagramissa ja facebookissa uusista tulevista kursseista.

 Voit myös kerätä oman ryhmän ja kutsua minut pitämään kurssin haluamaasi paikkaan.

Tiedusteluja voi tehdä myös s. postitse osoitteessa asgyla(at)netikka.fi

REIKI- TASOT

Nykyään Reiki on jaettu kolmeen eri asteeseen. Ensimmäinen ja toinen aste opetetaan yleensä viikonloppukurssin aikana. Kolmannen asteen suorittaminen vie pidemmän aikaa ja vaatii voimakasta sitoutumista Reikin opiskeluun.

REIKI 1 taso = peruskurssi Ensimmäisellä kurssilla tärkein anti on viritys Reikienergioihin ja tämän jälkeen kyky välittää energiaa. Kurssilla muodostetaan yhteys Reikienergioihin sekä opitaan itsehoito ja toisen hoitaminen sekä muita käyttötapoja. Keskitytään harjoituksin miltä Reikin virtaus käsissä tuntuu. Käydään läpi Reikin historia, Mikao Usuin 5 Reikin eettistä periaatetta.

Kurssi sisältää myös tietoutta ihmisen energiajärjestelmästä ja chakroista, mikä syventää ymmärrystä reikin vaikutuksista. Kurssille ovat tervetulleita kaikki reikistä kiinnostuneet eikä se edellytä aiempaa perehtymistä aiheeseen. Kurssilla tehty viritys säilyttää yhteyden ja kyvyn välittää Reikiä koko elämän ajan. Reikivirityksen vaikutukset ja sisäinen puhdistusprosessi ovat yleensä voimakkaimmillaan ensimmäisen kurssin jälkeen.

REIKI 2 taso = jatkokurssi Reiki 2 -kurssi voimistaa reikienergian virtausta entisestään. Kurssin keskeinen sisältö on kolmen reikisymbolin opettelu ja niiden käyttömahdollisuuksien harjoittelu. Symbolit mahdollistavat reikienergian käyttämisen ajasta ja paikasta riippumattomiin hoitoihin, kuten etähoitoon. 

Symboleja voi myös käyttää esimerkiksi tunnelukkojen ja mielen lukkiutuneiden toimintamallien purkamiseen ja oman olemuksen harmonisointiin. Reiki 1 ja 2 tasojen välillä on hyvä olla vähintään 1-3 kuukautta, jolloin keho ehtii sopeutua 1- tason energioihin. On hyvä tutkiskella ja kuunnella itseään milloin on valmis siirtymään eteenpäin.

REIKI 3 taso = henkilökohtainen kasvu / opettajataso Kolmas aste on voimakas henkisen kasvun taso, jonka aikana oppilas opiskelee reikin sisältöjä ja tekniikaa Reiki master -tasolle saakka, jolloin voi opettaa kaikki REIKIN 3 tasoa. Tämän opiskelu aloitetaan vasta kun 1- ja 2 tason asiat ja energiat on hyvin sisäistetty. Aikaisintaan 1-2 vuoden kuluttua 1-kurssin käymisestä.


Useat Reiki 2 kurssin käyneistä ovat valmiita jatkamaan eteenpäin ja kehittämään itseään kuitenkin niin, että Reikin opettaminen ja energiasiirto eivät vielä tunnu omalta. Samoin on ihmisiä, jotka aloittavat opettajatason, mutta keskeyttävät sen. Haasteiden kohtaaminen vaatii vahvaa sitoutumista.

Reiki 3A on viikonlopun mittainen meditatiivinen, hiljentymiseen ja henkisen kasvun aihe-alueisiin keskittyvä kurssi/retriitti. Reiki 3A:lla opitaan länsimaisen reikin ns. mestarisymboli, joka voimistaa Reiki 2:lla opittujen symbolien vaikutusta ja jota voi hyödyntää omaa henkistä kasvua edistävien harjoitusten teossa.

Kurssille voi osallistua, jos on suorittanut Reiki 2:n . Reiki 3A antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin varsinaiselle Reiki 3 -tasolle, joka mahdollistaa reikiopettajana (Reiki Master) toimimisen. Reiki 3A:n voi suorittaa myös itsenäisenä kurssina ilman edellytystä jatkaa 3-tasolle

Ne, jotka tuntevat olevansa valmiita jatkamaan - voivat sitten tästä jatkaa heti tai joskus myöhemmin opettajatasolle. Koulutuksen aloittamisen sopivasta ajankohdasta keskustellaan ensin opettajan kanssa.

Varsinainen opettajakoulutus kestää n. vuoden, jonka aikana on useita tapaamisia, sekä koulutusviikonloppuja, sekä paljon itsenäisiä tehtäviä ja työskentelyä. Kolmannen asteen koulutuksen kesto riippuu alkutasosta ja omasta valmiudesta edetä. Reiki 3 on syvällinen itsetutkiskelua ja kunkin oppilaan omaa henkistä kasvua tukeva koulutus. Vuoden aikana syvennytään monipuolisesti reikin historiaan, filosofiaan, tekniikoihin ja opettamiseen. 

Koulutuksen aikana Reiki-tietous syvenee huomattavasti, opitaan kaikkien tasojen Reiki-viritysten tekeminen ja kehon puhdistaminen. Henkilökohtainen kehitys on jatkuvassa liikkeessä, harjoitusten myötä kuten muutenkin elämässä sekä opitaan muita kurssien pitämiseen liittyviä asioita. 

Koulutus sopii näin myös sellaiselle, joka haluaa voimistaa Reikienergian virtausta kehossaan sekä vauhdittaa omaa henkistä kasvuaan, vaikka ei aikoisikaan pitää kursseja ja opettaa. Monet terapeutit, hoitotyötä tekevät käyvät tämän saadakseen lisää välineitä omaan hoitotyöhönsä.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Vesi elementin Shamaani-,/Voimarumpu Laguunin rakentaminen

   Uusi rumpu halusi tulla, se kysyi jo aiemmin, että voisiko jo tulla. Aloitin uuden rummun rakentamisen valmistelut hyvissä ajoin, jo vars...